Impresszum

A Kütyü Magazin (GSM Magazin, Táblagép Magazin, Multimédia Magazin) kiadója a Vertika Alkalmazásszolgáltató Kft. (1118 Budapest, Ugron G. u. 35.)

Felelős kiadó:
Szabó Hédy, ügyvezető, Vertika Alkalmazásszolgáltató Kft.
 
Szerkesztők:
Czipperer Diána
Szutor Ferenc
Vértes János Andor
Kuklics János
 
Gerő András, alapító szerkesztő
  
Fejlesztő:
Plex Online Kft.
 
Designer:
 
Elérhetőség:
 
Az oldal a Vertika Alkalmazásszolgáltató Kft. XPPS nevű portálrendszerét használja.
 
Nagy felbontású Kütyü Magazin logó: letölthető innen.
 
A Kütyü Magazinban (és a GSM Magazinban, a Táblagép Magazinban, valamint a Multimédia Magazinban) megjelent valamennyi tartalmat, illetve egyéb publikált anyagot szerzői jog védi. Ezek bármilyen, az Utánközlési Szabályzatban foglaltaktól eltérő formában történő sokszorosítása, publikálása vagy egyéb jellegű felhasználása kizárólag a kiadó előzetes írásbeli engedélyével történhet. Az oldalon megjelenő hirdetések tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal.
 
© 2010-2011 Vertika Alkalmazásszolgáltató Kft.
 
Minden jog fenntartva.
 
 

Utánközlési szabályzat

 
Híreink, cikkeink bevezetője (lead, azaz az egyes rovatokban a "Tovább" link felett szereplő rész) az alábbi feltételekkel újraközölhető: a közlés helyén a www.kutyu.hu (vagy Kütyü Magazin) forrás egyértelműen meg van jelölve, közvetlen linken elérhető a Kütyü Magazin főoldala, vagy az idézett cikk a Kütyü Magazin oldalain belül, valamint fel van tüntetve az eredeti szerző neve is. Teljes, vagy a bevezetőnél bővebb anyag (szöveg vagy kép) a kiadó írásbeli engedélye nélkül nem közölhető le!
 
RSS szolgáltatásunkat igénybevéve lehetőség van aktuális cikkeink címének, mint külső hivatkozásnak az automatikus elhelyezésére más oldalak hírolvasó moduljaiban. Csak cikkcím, mint hivatkozás esetén a szerző feltüntetése nem szükséges, ám a cím mellett a Kütyü, mint forrás megjelölése igen! 
 
A Kütyü Magazinban (és a GSM Magazinban, a Táblagép Magazinban, valamint a Multimédia Magazinban) megjelent valamennyi tartalmat, illetve egyéb publikált anyagot szerzői jog védi. Ezek bármilyen, jelen szabályzatban foglaltaktól eltérő formában történő sokszorosítása, publikálása vagy egyéb jellegű felhasználása kizárólag a kiadó előzetes írásbeli engedélyével történhet. Az oldalon megjelenő hirdetések tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal.
 

Adatvédelmi irányelvek

 

A Vertika Alkalmazásszolgáltató Kft. (a továbbiakban a Kütyü Magazin üzemeltetője, szolgáltató, adatkezelő) magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen közlemény tartalmát.

A személyes adatok védelme érdekében a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény pontjait figyelembe véve fogalmaztuk meg alapelveinket.

A szolgáltató fontosnak tartja a felhasználók személyes adatainak védelme mellett a látogatók önrendelkezési jogának biztosítását.

 • Bizonyos szolgáltatások igénybevételénél kérhetők személyes adatok a szolgáltató részéről. Itt a felhasználónak joga van rendelkeznie személyes információ megadásáról. Amennyiben nem adja meg ezeket, csak az adott szolgáltatást nem veheti igénybe, az oldalon lévő többi tartalom használatára továbbra is jogosult marad.
 • A személyes adatokat előre meghatározott célokra használjuk fel. Ilyen adatok megadására csak indokolt esetben kerül sor (pl. lapelőfizetés, elektronikus hírlevél megrendelése esetén). A személyes adatokat nem hozzuk nyilvánosságra, csak az eljárás sikeressége érdekében használjuk fel.
 • Olyan adatot, amit a felhasználó nem szándékosan ad meg, a szolgáltató megsemmisít, adattörlést hajt végre.


Kivételt képező esetek:

Bűncselekmény vagy annak alapos gyanúja esetén a szolgáltató köteles együttműködni a nyomozást végző szervekkel, rendőrségi, bírósági adatfoglalási határozat esetén a szolgáltató köteles betekintést engedni a kért adatokba, vagy átadni azokat, amelyekre a határozat vonatkozik, és amelyek a szolgáltató szerverein találhatók. Ilyen szituációban a szolgáltató csak a vonatkozó jogszabályok határain belül képes védeni a szerverein található adatokat, elhelyezőinek számolniuk kell azzal, hogy ezek a nyomozó hatóságok kezébe kerülhetnek.

 • A Kütyü Magazin üzemeltetője partneri, előfizetői vagy közönség adatokat csakis statisztikailag feldolgozott formában, egyedi azonosítókhoz nem kapcsolhatóan hoz nyilvánosságra, és ezekben a statisztikákban sem foglalkozik olyan jellegű témakörökkel, amelyek bármilyen módon túlmennének a kiadványok olvasóközönségével kapcsolatos, közérdeklődésre számot tartó kérdések körén.
 • Amennyiben a személyes adatok illetéktelen (harmadik) félhez kerülnek, az üzemeltető kártérítési kötelezettséget nem vállal.
 • A különféle statisztikai adatokat a szolgáltató csak analizálás céljából dolgozza fel. Az adatok ilyen jellegű feldolgozása után adattörlést végez.
 • Az adatközlő a más oldalakra mutató linkek esetében nem vállal felelősséget az adott site személyiségi eljárásmódjáért, illetve tartalmáért.


Egyéb jogi, etikai, felelősségi és biztonsági kérdések:

 • A Kütyü Magazin szolgáltatásait igénybe vevő személy elfogadja, hogy az ingyenes szolgáltatásokat nem használhatja gazdasági tevékenységre vagy annak elősegítésére, folyamatos üzletszerzésre, illetve annak elősegítésére, és elfogadja azt is, hogy az ingyenes szolgáltatások üzemeltetési költségeinek előteremtése érdekében a szolgáltatások weboldalain, ill. leveleiben reklámanyagok jelenhetnek meg.
 • A szolgáltató lehetőséget biztosít a szabad véleménynyilvánításra fórumhozzászólások formájában. Az adatközlő ezekért a tartalmakért felelősséget nem vállal.
 • Amennyiben a Kütyü Magazin üzemeltetőjének tudomására jut, hogy szolgáltatásait bizonyítottan törvénysértő célokra használják, az internet írott és íratlan etikai szabályait nem tartják be, akkor az üzemeltető az adott tartalmat törli, és a felhasználót kizárhatja a szolgáltatásból.
 • A bizonyítási eljárást a szolgáltató nem vállalhatja magára, így csak a mindenki számára nyilvánvaló törvény- vagy Netiquett-sértés (tiltott jelképek használata, kisebbségi, felekezeti érzékenység megsértése, bűncselekményre felbujtás stb.) esetén alkalmazza a fenti retorziót saját hatáskörén belül. Vitatott vagy vitatható, bizonyításra váró esetekben, két vagy több természetes és/vagy jogi személy jogvitáiban a Kütyü Magazin üzemeltetője jogerős bírósági határozat, rendőrségi adatfoglalás nyomán cselekszik, mégpedig a hivatalos okiratban foglaltak szerint.
 • Az adatközlő nem vállal felelősséget azért, ha a szolgáltatások használói vírustámadás áldozatává válnak.
 • A nem használt, szükségtelen adatokat az üzemeltető törli. Szükségtelennek azokat az adatokat minősíti a rendszer, amelyekhez létrehozójuk három hónapig nem nyúl. Amennyiben a felhasználó a törlés előtt belép az adott szolgáltatásba, az adatok nem törlődnek.
 • A Kütyü Magazin üzemeltetője az elveszett adatokért (vírusfertőzés, ártó emberi szándék, meghibásodás miatt) felelősséget nem vállal.
 • A Kütyü Magazin számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helye a székhelyén, 1118, Budapest, Ugron Gábor utca 35. szám alatt találhatók.


Cookie-k használata:

Weboldalunk cookie-kat használ annak érdekében, hogy jobb felhasználói élményt biztosítson azáltal, hogy a cookie-k "megjegyzik" Önt és személyes beállításait. 

Szolgáltató a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal (különösen az – információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény -, a továbbiakban: (Infotv), valamint a 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről – (Eker. tv.), és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen irányelveknek megfelelően kezeli. Szolgáltató elkötelezett felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja az információs önrendelkezés jog tiszteletben tartását. A szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az adatkezelés célja: az oldal tagjainak (felhasználóinak) weboldalon történő hozzászólása a közzétett témákhoz, hírlevél küldése.

Az érintett hozzájárulásával történő adatkezelés időtartama: a hozzájárulás megadásától addig az időpontig, amíg az érintett nem törli regisztrációját, illetve az adatkezelőnél személyes adataira vonatkozó kifogással, törlési kérelemmel az érintett nem él. A kezelt adatok a törlési kérelmet követő 8 napon belül törlésre kerülnek. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak az érintett előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén adunk át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor.

Amennyiben nem szeretne cookie-kat (egyéb tárolókat) kapni a számítógépére, ezek opt-out-olására is lehetősége van. Hozzájárulása visszavonásának technikai megvalósításához a böngészőjében egy opt-out cookie lesz elhelyezve. Ez a cookie kizárólag hozzájárulása visszavonásának hozzárendelésére szolgál. Kérjük, vegye figyelembe, hogy egy opt-out cookie technikai okokból csak abban a böngészőben használható, amelyből azt elhelyezték. Ha a cookie-kat törli, vagy egy más böngészőt ill. egy más berendezést használ, meg kell ismételnie az eljárást.

Az opt-out-cookie elhelyezéséhez kattintson ide.


Definíciók (1992. évi C. törvény.):

személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

 

Az adatközlő adatai, elérhetőségei:

Név: Vertika Alkalmazás-szolgáltató Kft.

Székhely: 2040 Budaörs, Fodros u. 37/a.

Cégjegyzékszám: 13-09-124137

Adószám: 14520879-2-13

Képviselő: Szabó Hedvig Mária

Telefon: +36-1-248-3230

E-mail:  eszrevetel@vertika.hu