Megalakult a MISKA

dr. Lindner - 1999. augusztus 16.
Munkatársunk beszámolója a Magyar Internet Sakk Klub (MISKA) alakuló üléséről.

Hosszas előkészületi munkák során jutott el a múlt év végén az internetezők és a sakkozók közös halmaza ahhoz, hogy megalakuljon a Magyar Internet Sakk Klub. A döntés egyhangú volt, ami meglepő a döntéshozatal előtti heves vita után. Voltak ugyanis, akik úgy vélték, felesleges ez a klub, úgyis egyre többen kapcsolódnak a Világhálóhoz, és sokan sakkoznak is. Mit tud egy klub hozzátenni ahhoz, hogy ketten egymás között megbeszélik a megbeszélnivalókat, vagy sakkoznak az Interneten keresztül? És hány olyan web-cím, internetes fórum működik már, amelyen a sakkal foglalkoznak? No és a pénz? Meddig és mit lehet csinálni nonprofit alapon?
Mekkora problémákkal küzd a Sakkszövetség is...

És felmerült az internetes sakkozás hitelességének kérdése is. (Valóban az játszik, aki a lépést e-mailen feladja? Véletlenül nem nagymester az illető?) Ez persze nem kifejezetten sakkprobléma, egy nyitott hálózaton elég sok területen felmerül hasonló gond, és bizony a sakkozók sem mehetnek el mellette szó nélkül. De a kérdőjelek, a megoldandó problémák a klub létét éppenséggel indokolják, semmint megkérdőjelezik: egyebek közt azért van szükség a klubra, hogy egy sor kérdésre intézményesített formában találjunk megoldást, talán ezért is lett a végén a szavazás eredménye egyhangú igen. Jellemző volt a tanácskozásra, hogy az elképzelt napirendet nem lehetett betartani, minduntalan előreszaladt valaki egy-egy olyan kérdésre, amely akkor, abban a pillanatban még nem volt időszerű. Én azt képzeltem (és javasoltam), hogy először azt tárgyaljuk meg, milyen jogi és formai követelményeknek kell megfelelnünk a megalakuláshoz. Erre a feladatra dr. Németh József szekszárdi sakkbarátunk már az előkészítés fázisában (amely hónapok óta folyt, az utóbbi hetekben igen felgyorsítva, e-mailen keresztül) vállalkozott. Utána a műszaki feltételek megvitatása került volna sorra, azaz hogy milyen módon tartják majd a kapcsolatot a tagok egymással és a sakkvilággal. Ennek a témának szakértője és gazdája dr. Benyó Zoltán, az Interware ügyvezetője. Eme előfeltételek megbeszélése után kerülhettek volna napirendre a tulajdonképpeni tartalmi kérdések, hogy hogyan alakítsuk ki a sakk és az Internet közötti kapcsolatrendszert, vagyis hogy mik a céljaink egyáltalán. A sokoldalú, szerteágazó kérdések miatt a témákat nem logikai sorrendben vitattuk meg. Már az ülés kezdeti szakaszában felmerült a Zalaegerszegen élő Bárczay László nagymester nagy formátumú elképzelése az internetes versenyekről. Ugyancsak a legelső kérdések egyike volt, hogy mibe kerül egyáltalán a bekapcsolódás az Internetbe, amire dr. Benyó Zoltán részletes választ adott. Az előzetes megbeszélések alapján kedvező feltételeket remélünk a CompuServe Hungarytól, de e téren folytatjuk a tájékozódást más szolgáltatóknál is. Benyó Zoltán bejelentette, hogy a klubtagok tájékozódási és tájékoztatási lehetőségeinek megteremtése céljából létrehozott egy e-mail címet (chess@interware.hu), s az erre érkező üzenetek a klub minden tagjához eljutnak. (Feliratkozni a sakk-hírlevélre a chess-request@interware címre írt e-mailben lehet, "subscribe" vagy "help" szót megadva tárgyként, illetve üzenetként.

Szó esett arról, hogy milyen internetes sakkesemények zajlottak eddig és lehetnek rövidesen aktuálisak Magyarországon. Benyó doktor elmondta, hogy Polgár Judit és az izraeli Junior program között néhány hónappal ezelőtt lezajlott tévé mérkőzésnek (Polgár Judit 4:2-re győzött) a Világhálón át történt közvetítése milyen széles nemzetközi érdeklődést váltott ki, hány országból érkeztek kérdések, megjegyzések már a partik folyamán. (A játszmák a chess.interware.hu címen találhatók.) Bilek István nagymester a Magyar Hírlap internetes sakkrovatáról beszélt.

Magam az Eurokartell és a Betakartell holdingok folyamatban lévő feladvány-megfejtési versenyéről szóltam. (Ld. múlt év decemberi számunkban.) Hardicsay Péter nemzetközi mester felvázolta Szabolcsi Jánossal együtt készített tervezetét főiskolai edzőképzésre, sakktárgyú tudományos kutatásokra és egyetemi végzettség, valamint tudományos fokozat elnyerésére. Tichy-Rács József a Belvárosi Ifjúsági Házban megalakuló Pesti Sakk-Kör és az abban indítandó kétszintű sakkoktatás tervét ismertette.

Lovass László ismételten bemutatta játszmaadatbankjának működését. Az ülés második felében az induláskor megkerülhetetlen – már említett – alapkérdésekről, azok megoldásának módjáról konkrét megállapodások születtek. Ezek rövid összefoglalója: – Öttagú munkabizottság (ideiglenes vezetőség) alakul, amely elkészíti a klub működési tervét, az alapszabály-tervezetet. Az ideiglenes vezetőség tagjai: dr. Németh József, dr.Benyó Zoltán, Hardicsay Péter, Kovács Győző és dr. Lindner László.

– Miután a fenti tervezetet a klub tagjai a chess@interware.hu központi cím útján megkapták, és azt elfogadták, hasonló ad hoc bizottságok alakulnak (illetve egyes kérdések megoldására esetleg egy személyi felelős vállalkozik) további rész- feladatok – műszaki-, gazdasági kérdések, versenyszabályzat, a klub központi szolgáltatásai, etikai kérdések, propaganda stb. – szabályozására szolgáló tervezet készítésére. Ezek tagjai a terület szakértői közül állnak össze. Felkérést kapnak mindazok, akik az előkészítő munkákban részt vettek, a fenti öt tagon kívül Gubics Péter, Lovass László, Nagy László, s azok, akiket nevezettek ajánlanak, mint Blázsik Zoltán és Gyarmati Péter, vagy akik egy-egy bizottságban való részvételre önmaguk vállalkoznak.

– Amikor valamennyi ad hoc bizottság elkészítette tervezetét – terveink szerint 1998 tavaszán –, összehívjuk a Magyar Internet Sakk Klub 1. rendes évi közgyűlését.

– Nagy vita folyt a központi helyiség kérdéséről. Egyikünkben sem merült fel az ülésen, hogy szükség van-e egyáltalán ilyenre. Pedig hát ezt is érdemes megfontolni, hiszen az internetes sakk klub lényege, hogy a kapcsolatot leginkább az Internet segítségével tartjuk egymással... Érdemes erre is gondolnia a működési szabályzatot előkészítő bizottságnak.

Sokan sokat várnak klubunktól. Akit ügyünk érdekel, és (minden anyagi kötelezettség nélkül) tagjaink sorába kíván lépni, jelentkezzék a következő e-mail címen: benyo@interware.hu, s akinek az egész közösséget érintő közlendője van, az a chess@interware.hu címre írjon. Magam is szívesen állok az érdeklődők rendelkezésre a linchess_prob_hu@compuserve.com címen.

Kulcsszavak: játék, sakk
Vissza